Kennismaken

We zoeken nog versterking bij ons enthousiaste koor. We eisen geen specifieke vooropleiding of ervaring. Het plezier in het zingen staat voorop. Als u muzikaal bent en van zingen houdt, moet u zeker eens vrijblijvend kennismaken met HGKK. Als u aangeeft lid te worden doet u een kleine stemtest bij onze dirigent. Hij bepaalt of u in ons koor past en wat uw stemsoort is.

Als aspirant lid kunt u daarna gedurende een proefperiode van drie maanden vaststellen of HGKK en u bij elkaar passen. In die periode betaalt u nog geen contributie.

Besluit u daarna om lid te worden, en zit u wat krapper bij kas, dan kan er gebruik gemaakt worden van de Meedoen-regeling. Dat is een financiële regeling vanuit de gemeente Tilburg om minder draagkrachtigen uit die gemeente toch de mogelijkheid te bieden zich bij een vereniging aan te sluiten. We begeleiden u dan bij een eventuele aanvraag.

Heb je interesse neem dan contact op met het secretariaat van HGKK via het contactformulier.