Projectzangers

PROJECTZANGERS GEVRAAGD (M/V)

HGKK vraagt regelmatig projectzangers om het koor mee te versterken. Projectzangers stellen we in de gelegenheid om  mee te repeteren en de muziekstukken mee uit te voeren. Tegen het betalen van een vergoeding, kan er worden meegezongen.  De hoogte van die vergoeding wordt per project vastgesteld.

De repetities zijn op de woensdagavond van 20.00 tot 22.15  in de Postelse Hoeve in Tilburg. 

Heb je zin om eens mee te doen en de repetities  te volgen neem dan  voor deelname contact op met het secretariaat van HGKK.